Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Maziliauskienė.
Sekretorė – Justina Eimutaitytė
Nariai: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vacytė Garliauskienė, logopedė Agnė Girskytė, alerginių grupių auklėtojos – Dalia Vaitkevičienė, Kristina Kviklytė.