UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS