Ugdymas nuo 2020-12-09 d.

Mieli tėveliai,

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Informuoju, kad:

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus užtikrinamas nuotolinis ugdymas (vadovaujantis ugdymo namuose gairėmis Vaiku-ugdymo-namuose-infografikas.pdf (lm.lt) ). Ugdymo(si) užduotys bus pateikiamos Namų mokymo aplinkoje VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS “AITVARAS” (google.com).

Nuotoliniu būdu bus teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos:  logopedo, psichologo. Šiuo laikotarpiu su Jumis susisieks specialistai, kurie pateiks rekomendacijas, ką jūs galėsite nuveikti su vaikais. Specialistai bus pasiekiami el. paštu, individualiais atvejais ir telefonu, ar nuotolinio susitikimo būdu. Specialistų el. paštas:

Dėl pedagogų trūkumo, spec.pedagogo paslaugos laikinai nebus teikiamos.

Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d. Informuokite mus, jeigu priimsite tokį sprendimą.

Direktorė Daiva