Svarbi informacija!

Mieli bendruomenės nariai,

Dalinamės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija.

Pranešame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz)

Daugiau informacijos rasite čia:

https://lrv.lt/lt/naujienos/vietiniai-karantinai-ivedami-dar-astuoniose-savivaldybese

Pažymime, kad karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu  laikantis visų saugumo priemonių.

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

Išlikime ramūs ir susitelkę, Laikykimės karantino reikalavimų, ribokime savo asmeninius kontaktus. Stebėkime savo ir vaikų sveikatos pokyčius, dalinkimės informacija apie galimus Jūsų kontaktus su COVID-19 patvirtintais asmenimis, skirtą saviizoliacijos laikotarpį.

Visą informaciją galite perduoti grupių mokytojams arba administracijos darbuotojams el. p. rasite@aitvaras.vilnius.lm.lt

NVSC algoritmai

Direktorė Daiva