Socialiniai partneriai

Nuolatiniai ir tvirti įstaigos ryšiai su ugdytinių tėvais, savivaldybės institucijomis, organizacijomis, kolektyvais (teikiančiais edukacines, pramogines, etninio ugdymo programas), skatina kelti darbuotojų kompetenciją, gebėjimą dirbti komandoje, galimybę reprezentuoti įstaigą, įgyti naujos patirties.