Refleksijos

PIRMA SAVAITĖ:

 •  „Aitvariukų“ gr. tėveliai aktyviai susibūrė į uždarą „Mes esam „Aitvariukai“ grupę facebook‘e, sveikino iniciatyvą. Pradėjusios nuo prisistatymo ir linksmų užduotėlių šią savaitę kibome į darbus rimčiau. Beveik visi sužiūri įkeltą medžiagą, paspaudžia, kad patinka. Aktyviau dalyvauja mažesnė dalis. Kai kurie tėveliai kreipiasi į mus individualiai: papasakoja, kaip sekasi vaikams, pasidalina nuotraukomis, konsultuojasi iškilus klausimams. Pastebėjome, kad norint sulaukti daugiau refleksijos, reikia daugiau paraginti. Smagu kai į mūsų pastangas yra atsiliepiama, susidomima, atliekamos užduotėlės. Manome, kad startavome labai gerai ir įdomiai.

Mokytojos Rita ir Eva

 • ,,Linksmučių“ gr. pedagogės pirmąją ugdymo savaitės temą pasirinko ,,Pasitinkam paukštelius”. Kadangi šią savaitę buvo minima teatro diena, siūlomos veiklos buvo į tai orientuotos. Papildomai uždaroje ,,Facebook” grupėje kėlėme ir daineles, mankštos video medžiagą, kvietėme dalyvauti vaikų knygos dienos virtualiame minėjime. Visi tėveliai mūsų keliamą medžiagą peržiūrėjo, kai kurie sureagavo. Nuotraukų, refleksijų sulaukėme negausiai. Grįžtamąjį ryšį parodė tik keturi vaikai iš šešiolikos. Kai kurie siūlomas veiklas interpretavo, išplėtojo. Kitą savaitę bandysime dar labiau įtraukti, paskatinti tėvelius dalyvauti veiklose.

Mokytojos Kotryna ir Valerija

 • „Saulės zuikučių“  gr. kovo 30d. pradėjo nuotolinį ugdymą. Uždaroje pedagogų-tėvų ,,Facebook” grupėje paskelbėme savaitės temą, tikslus, uždavinius, rekomenduojamas veiklas. Prisijungė kiti įstaigos specialistai: logopedė, muzikos vadovė, kūno kultūros mokytojas. Sulaukėme didelio tėvų susidomėjimo. Savaitės bėgyje veiklą pildėme naujomis užduotimis, naudingomis nuorodomis. Beveik visi tėvai aktyviai siuntė vaikų darbelių nuotraukas, video medžiagą. Mildos mama pasiūlė atlikti bandymą apie mikrobus. Pasirinkta ugdymo forma pasiteisino. Džiaugiamės tėvų aktyvumu, geranoriškumu, pozityvumu. Tikimės ir toliau sėkmingo grįžtamojo ryšio bendradarbiaujant su tėvais ir ugdytiniais.

Mokytojos Kristina ir Liuda

 • ,,Žemynukų“ gr. Kad ugdymą nuotoliniu būdu pradėtume laiku ir jame galėtų dalyvauti visi ,,Žemynukų” grupės vaikai, kovo 25 dieną sukūrėme uždarą  ,,Facebook” grupę, kurią pavadinome ,,Žemynukų grupė“. Ugdytinių tėveliai reagavo į kvietimus, jungėsi prie grupės ir su nekantrumu laukė pirmadienio, kuomet bus pradedamas ugdymas. Kad tėvams būtų lengviau apsiprasti su naujovėmis, penktadienį pristatėme ateinančios savaitės temą ir pasiūlėme, jau savaitgalį pasiruošti rekomenduojamoms veikloms. Pirmadienio rytą įkėlus ugdymo planą su rekomendacijomis, tėvai rodė susidomėjimą, tačiau aktyviai nebendravo. Kitomis savaitės dienomis tėvai  pradėjo dalyvauti  aktyviai. Kėlė nuotraukas su atliktomis užduotėlėmis, video  įrašus su išmoktais eilėraščiais ar  kaip sportuoja pagal trenerio pasiūlytą mankštą. Dalinosi kasdieninėmis akimirkomis. Savaitės eigoje, kartu su vaikais ir auklėtojos atliko rekomenduojamas veiklas. Dalinosi, kaip pasėjo žolytę, augino svogūno laiškus, dovanojo šypsenas. Tai motyvavo tėvus, su vaikais atlikti rekomenduojamas veiklas ir pasidalinti įspūdžiais.

Mokytojos Aušra ir Jolanta

 • ,,Šelmių“ gr. Pirmąją savaitę dirbant nuotoliniu būdu, tėveliai su vaikais buvo pakankamai aktyvūs, grupėje vyravo teigiamos emocijos, pozityvi nuotaika.  Su malonumu dirbo, dalinosi nuotraukomis, vaizdo įrašais, diskutavo. Domėjosi ir atliko, ne tik auklėtojų pasiūlytas veiklas/idėjas, bet ir mankštinosi žiūrėdami vaizdo įrašą kartu su treneriu Visvaldu, dainavo ir mokėsi muzikos vadovės atsiųstas daineles, konsultavosi su logopede. Noriai idėjas įgyvendino ne tik pedagogių pasiūlytas, bet ir savo sugalvotas, laikėsi grupės nustatytų taisyklių, kėlė nuotraukas/vaizdo įrašą ir aktyviai komentavo. Stengėmės idėjas parinkti suprantamas, nereikalaujančias turėti daug priemonių ir įrankių. Tokias, kad tiek lauke tiek kambaryje būtų tinkamos sąlygos dirbti. Svarbiausia tai, kad vaikams būtų įdomu, suteiktų teigiamų emocijų. Auklėtojoms taip pat teko išbandyti idėją „Gaudyk šešėlį“ ir tokiu būdu paskatinti visus tėvelius su vaikais dar aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti, sustiprinti grįžtamąjį ryšį. Prisegame keletą atsiųstų akimirkų:

Mokytojos Justina ir Raimonda

ANTRA SAVAITĖ:

 • ,,Naminukų” gr.  Nuotolinis ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, galimybes. Savaitei parenkama tema. Kiekvienai savaitės dienai pateikiamos užduotėles (teorinė, vaizdinė, praktinė). Parenkami ir siūlomi patrauklūs, kūrybiškumą, vaizduotę skatinantys užsiėmimai. Padedami savo tėvų vaikai turi galimybę pilnai dalyvauti ugdymo procese, atlikti skirtas praktines užduotėles, pamatyti parengtą vaizdo medžiagą, patirti teigiamų emocijų bendraujant, sužinant, išmokstant, dalinantis. Pedagogas turi galimybę stebėti, matyti, vertinti, pasidžiaugti rezultatu, pasiekimais. Vyrauja betarpiškas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp pedagogo ir ugdytinių tėvų siekiant bendro tikslo – kuo sistemingesnio, kokybiškesnio vaiko ugdymo. Džiaugiuosi aktyviais tėveliais ir jų vaikais. Smagu sulaukti grįžtamojo ryšio, dalintis gerąja patirtimi. Norėtųsi, kad daugiau tėvelių ir vaikų įsitrauktų į nuotolinį ugdymą. Dirbame kaip viena komanda, stipriname pasitikėjimą tarp pedagogo ir tėvų, pagarbą vieni kitiems.

   

Mokytoja Irmina Micienė

TREČIA SAVAITĖ:

 • ,,Naminukų” gr. Savaitės temą„ MANO DRAUGAS“  parinkau apie draugus, draugystę, nes manau tai labai aktuali tema. Visi esame pasiilgę tikro bendravimo, draugų, gero laiko kartu… Be to, tėveliai taip pat minėjo, kad jų vaikai namuose tik ir kalba kaip nori į darželį, nori pamatyti draugus…

Nuotolinis mokymas vyksta uždaroje pedagogų ir tėvų sukurtoje platformoje. Tačiau ne visi tėveliai bendroje grupėje dalinasi atliktomis užduotėlėmis, darbeliais, kuriuose yra vaikų nuotraukos. Dalis tėvelių siunčia pedagogui asmeniškai atliktas užduotėles. Tai, be abejo, taip pat džiugina.

Smagu, kad tėveliai išdrįsta ir prašo individualių konsultacijų skambindami ar rašydami grupės pedagogui. Vadinasi, nuotolinis mokymas grindžiamas savitarpio supratimu ir palaikymu.

Smagu, kad vis daugiau tėvelių įsitraukia į bendras diskusijas tarpusavyje, pagiria vieni kitų darbelius, padiskutuoja, pasipasakoja apie vaikus.

Džiaugiuosi tėvelių sprendimu priimti nuotolinį mokymą, galimybę prisidėti prie vaiko ugdymo. Taip suprantame, kad mokymo procesas gali vykti ne vien tradicinėmis formomis. Tai puiki alternatyva šių dienų situacijoje, kuri, manau, pasiteisina.

„Naminukų“ gr. vaikų ir tėvelių kūrybiniai darbeliai:

   

Mokytoja Irmina Micienė

 • Logopedė:  Šio nelengvo laikotarpio metu visi turėjome išbandyti naujų mokymo metodų ir būdų. Buvo iššūkis, kurį kartu su ugdytinių tėveliais įveikėme gana sėkmingai ir nuotolinis ugdymas startavo sklandžiai. Buvo sukurta uždara facebook grupė: Vilniaus l/d “Aitvaras” PLePuČiAi. Tėveliai aktyviai susibūrė į uždarą grupę, sveikino iniciatyvą. Prie facebook grupės prisijungė net 79 nariai. Į uždarą grupę: Vilniaus l/d “Aitvaras” PLePuČiAi jungėsi įstaigos ugdytinių tėveliai, bei pedagogai. Labai džiugu, kad jungėsi ne tik lankančių logopedines pratybas ugdytinių tėveliai, bet ir tie tėveliai, kurių vaikai nelanko logopedinių pratybų, tačiau mato poreikį pagerinti vaikų komunikacinius įgūdžius. Tėveliai gana aktyvūs, turi klausimų, pasiūlymų, kuriuos užduoda ne tik privačiai, bet ir matoma visoje grupėje. Pastebėjau, kad daugiau tėveliai konsultuojasi privačiai, nenori būti pernelyg matomi grupėje, nors jų vaikučių atlikti darbeliai tikrai pradžiugintų kiekvieną. Daugiau fotografijų, video medžiagos gaudavau privačiai, nei tiesiogiai matomai visiems. Noriu nuoširdžiai padėkoti tėveliams, kurie ne tik ugdo mažuosius, bet dar spėja ir užfiksuoti ugdymo momentus.  Kiekvieną mokomą temą suskirsčiau į „Pamokas“, kad tėveliams būtų lengviau rasti ir atsirinkti ugdomąją medžiagą pagal individualų poreikį. Talpinama medžiaga skirta: artikuliacinio aparato lavinimui, smulkiosios motorikos lavinimui ir atskirų garsų mokymui, bei įtvirtinimui rišliojoje kalboje.  Be šių temų palietėme ir „Transporto priemones“, prisiminėme jų pavadinimus, įtvirtinom bendrinius pavadinimus tokius kaip: oro, vandens, sausumos – transporto priemonės. Pakalbėjome ir aktualia tema: „Vaikams apie virusą“, pažiūrėjom PowerPoint pateiktis šia tema, paklausėm dainelės „Rankyčių dainelė“, pasimokėme kaip taisyklingai plauti rankytes, bei piešėm savo virusus ant rankyčių ir ne tik… Bendravimas ir bendradarbiavimas, bei tarpusavio supratimas pateisino visus lūkesčius, tikiuosi ir toliau glaudaus bendradarbiavimo su tėveliais ir jų vaikučiais.

Dalinuosi atsiųstomis fotografijomis:

                     

Vyr. logopedė Agnė Žiedelienė

 • ,,Kodėlčiukų” gr. Lietuvos darželiuose visai neseniai prasidėjo nuotolinis ugdymas. Man, kaip  ir visiems, tai kėlė nerimą, o kaip gi viskas vyks ir seksis. Mes, ikimokyklinio ugdymo pedagogės, esame pripratusios jausti ir matyti mūsų ugdytinius. Laukė didelis iššūkis – kaip reaguos tėveliai, ar jie bendradarbiaus, nes ir  jiems patiems reikia dirbti iš namų kartu su vaikais. Tad suprantu, kad  tėveliams taip pat  teko (ir tenka)  nelengvas išbandymas. Šias tris pastarąsias savaites  nuotolinio ugdymosi pamokėles man teko vesti naudojant Facebook paskyroje sukurtą „Aitvaro kodėlčiukų” grupės puslapį. Teko daug naudotis Google sistema ieškant informacijos pamokėlėms (spektaklių, pasakų, įgarsintų mankštelių ar vaikiškų dainelių). Tai pat naudojausi Facebook paskyroje sukurtų kitų panašaus profilio grupių pavyzdžiais („Užduotys ir žaidimai vaikams“, „Ankstyvojo amžiaus pedagogės“, „Auklėtoja auklėtojai“, „Idėjų mugė ne tik darželio auklėtojoms“,“ Opa pa! Klubas“ ir pan.), bei kolegių patirtimi. Man buvo be galo įdomu skaityti kolegių darbus ir pritaikyti jų daugiametę patirtį. Tai pat naudojausi „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu”. Bandžiau aprėpti kuo daugiau pasiekimo sričių, kad vaikai ugdytųsi visapusiškai.  „Kodėlčiukų”  grupėje vaikų amžius yra   nuo 3 iki 4 metų. Todėl siekdama tenkinti įvairius  vaikų  amžiaus poreikius ir atliepti jų  galimybes  – kėliau po keletą variantų užduočių. Tokiu būdu tėveliai galėjo parinkti užduotis savo vaikui.Pirmos savaitės tema  buvo “Pavasaris mūsų kieme”. Įdėjus į Facebook „Aitvaro kodėlčiukų” grupės puslapį pirmąją pamokėlę nekantriai laukiau žinių.  Laukiau reakcijos iš tėvelių, jų komentarų  ir vaikų nuotraukų su atlikta užduotimi. Netrukus pradėjau gauti komentarus ir nuotraukėles. Dauguma rašė, kad vaikams patiko atlikti pasiūlytas užduotėles, tai patvirtino ir nuotraukos, kurias gavau.
 •           

Iš viso tėveliai atsiuntė 11 darbelių (vaikučių „Kodėlčiukų” grupėje yra 22). Kitą dieną gavau dar keletą vaikučių darbelių. Kaip sakoma „pirmas blynas neprisvilo”. Pirmi tikslai buvo pasiekti. Toliau tęsiau pamokėles,  kiekvieną dieną įkeldavau į „Aitvaro kodėlčiukų” puslapį naujas užduotis ir laukdavau rezultatų. Ruošdama vis naujas užduotis, pasisėmiau žinių,  kilo  vis naujų idėjų, kurias stengiausi įgyvendinti. Vaikai darė užduotis ir dalinosi nuotraukomis, jiems tai patiko. Pradėjo  jau ir nuotoliniu būdu jaustis ryšis su vaikais. Po vaikų darbeliais aš vis įdėdavau ir  įdedu kokį smagų gyvūną su širdele, taip išreikšdama savo susižavėjimą  atliktu vaiko darbeliu.

      

Užduotis pasisodinti sau draugą (daržovę, gėlytę, prieskonį ir t.t.) ir sugalvoti jam vardą, „Kodėlčiukams“ taip pat patiko, tai matyti iš atsiųstų  nuotraukų su atliktais  darbeliais.

   

Antros ir trečios savaitės tema – „Šventos Velykos“. Kiekvieną dieną buvo pateikiamos linksmos Velykinės užduotėlės. Užduotys lavino dėmesį, logiką, mąstymą, atmintį bei smulkiąją  motoriką. Vaikams buvo skirta užduotėlė padaryti artimiesiems atviruką su margučiais. Gavau daug nuotraukėlių su vaikų darbeliais. Tėveliai komentaruose rašė, kad šauni užduotis, nes   galės nusiųsti seneliams  anūkų padarytus atvirukus ir pasveikinti su ateinančiomis šventėmis. Keletas tėvelių komentarų:
,,Ačiū už visas užduotėles! Linkėjimai.”, ,,Labai smagus darbelis buvo, lipdėm ir linksminomės tik dabar pamačiau kad bantukus pamiršom, bet smagu ir be jų. Bus puikios atvirutes seneliams Velykų proga išsiųsti.”, ,,Labas rytas. Komplektai buvo tokie: guašas, piešinys, teptukas; kepurė, šalikas, batai; lėkštė, šakutė, šaukštas; guminis ančiukas, kempinė, muilas. Visas sekas atspėjo, labai patiko žaidimas 🙂 ”, ,,Austėja viską iškirpo pati, pati sulankstė krepšelį, tik truputį paklijuoti padėjau”, ,,Aurimas siunčia gėlę karalienę Gabijai.”, ,,Austėjos žiedeliai. Pati kirpo ir kabino ant šakelių. Patiko susukta rožė o klijuoti sunkiau sekėsi…”.

Vaikučių atvirukai.

        

Su vaikais tai pat bandėme piešti zuikį.

                  

Dažėm ir  marginom kiaušinius. Darėme kiaušinius – karūnas. Tai pat šaldėme dinozaurų kiaušinius ir atlikome  daug kitų smagių veiklų.

             

Smagiai praleidom tris savaites. Jos prabėgo greitai. Atrodo viskas gana šauniai einasi – pusė grupės vaikučių (aišku su tėvelių pagalba) gana aktyviai dalyvauja nuotoliniame ugdyme. Aišku,  norėtųsi ir likusius įtraukti į šią veiklą. Gal pradėsiu, pvz. kartą per savaitę vesti tiesiogines vaizdo pamokėles? Kol kas dar tik  domiuosiu ir mokausi per Facebook paskyroje pateikiamas video pamokėles, žiūrėdama kaip veda kitos auklėtojos.

Mokytoja Asta Andreikėnienė

KETVIRTA SAVAITĖ:

 • ,,Šelmių“ gr. Pojūčiai, kas tai? Žmogus yra apdovanotas puikiais instrumentais, kurių dėka mes galime orientuotis aplinkoje. Tai yra pojūčiai: regėjimas, klausa, uoslė, skonis ir lytėjimas. Pojūčiai yra labai svarbūs vaikų gyvenime. Matydami, uostydami, girdėdami, ragaudami ir liesdami vaikai susipažįsta su pasauliu. Pojūčiai padeda geriau orientuotis aplinkoje, skatina mąstymo, atminties, dėmesio vystymąsi. Vaikai kartu su tėveliais atliko darbelius, piešė, sportavo dalinosi įspūdžiais, filmuotomis medžiagomis ir nuotraukomis. Vaikai liežuvio pagalba ragavo druską,citriną,cukrų, įvardino kuo skoniai skiriasi. Lytėjimo pagalba jautė šiurkščius, švelnius ir kt. įvairius paviršius, daiktus. Akių pagalba stebėjo aplinką, pasigamino žiūronus ir žiūrėjo pro langą, atliko tam tikras užduotis. Taip pat išsiaiškino kokios spalvos vaikučių akys ir bandė tai atkartoti ant balto popieriaus lapo. Mankštino akytes ieškodami skirtumų ir atlikdami dėmesingumo testą. Ausų pagalba bandė išgirsti įvairius garsus sklindančius jų aplinkoje, pasigamino muzikos instrumentų. Taip pat sulaukiame nuotraukėlių iš vaikučių laisvalaikio (sudėliotų dėlionių, įvairių piešinių, sudaigintų daržovių nuotraukų).

Tėvelių teigimu, vaikai labai laukia pirmadienių, nes auklėtojos įkelia vis naują temą ir naujų užduočių/veiklų/idėjų. Noriai dirba, stengiasi būti susikaupę ir užduotis atlikti kruopščiai.

               

      

Mokytoja Justina Eimutaitytė

PENKTA SAVAITĖ:

 • ,,Šelmių“ gr.  Šios savaitės nuotolinio ugdymo tema: ,,Aš smalsus tyrėjas“. Ikimokykliniame amžiuje vaikai ypač noriai tyrinėja, stebi, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus. Jie nori suvokti, patys išsiaiškinti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį. Tėvelius kviečiau drąsiau imtis įvairiapusės vaikams įdomios ir naudingos veiklos, nebijoti kūrybinės betvarkės, vaikų patirties kaupimui, žaidžiant ir eksperimentuojant. Vaikai kartu su tėveliais prisiminė pirštukų pavadinimus žaidžiant pirštukų žaidimą, darė ,,Ugnikalnio lavos išsiveržimą“ su actu, soda, miltais, dažais. Piešė ant pieno, maišė spalvas, stebėjo ,,Vandens galią“, darė ,,Išdykusias spalvas“ su spalvomis, citrinos rūgštele ir soda. Gamino ,,Dramblių pastą“ iš indų ploviklio, vandenilio peroksido, vandens ir sausų mielių. Gerų emocijų tikrai netrūko!

 

Taip pat artėjo gražiausia pavasario šventė ,,Mamos diena“. Buvo pasiūlyta pakalbėti su vaikučiais apie mamų rūpestį, meilę, apie šeimos svarbą, pasimokyti eilėraštį ,,Kaip aš sveikinu mamytę“ ir padaryti mamytei, močiutei atviruką.

   

Mokytoja Justina Eimutaitytė

 • Kūno kultūros specialistas: Pasikeitęs laikotarpis ir darbo sąlygos privertė visus žmones ieškoti alternatyvų. Ne išimtis ir kūno kultūros mokytojas. Mano idėja buvo ir yra kurti mini filmukus vaikams sporto principu. Iš pradžių sugeneruoju idėją, ją susisteminu, nufilmuoju ir sumontuoju. Šis naujas darbas, man asmeniškai, labai patinka, nes verčia tobulėti, kaupti didesnę kompetenciją bei atrasti naujų pateikimo būdų. Susidomėjimas mankštomis labai didelis, o didžiausio susidomėjimo turėjo mankšta „atspėk sporto šaką“. Tėveliai aktyviai komentuoja ir dalinasi vaizdo medžiaga Facebook darželių grupėse. Tai dar labiau motyvuoja kurti ir tobulėti. Nežinia kada tiksliai baigsis šis laikotarpis, bet treneris pasiruošęs dar daug ką jums parodyti bei nustebinti!

Kūno kultūros specialistas Visvaldas Gumbis

 • MUZIKINIS UGDYMAS: Muzikinio ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje tikslas – formuoti muzikinės kultūros pradmenis, ugdyti meilę muzikai, gilinti estetinius ir dorovinius jausmus, puoselėti tautinę kultūrą, skatinti kūrybiškumą, sužadinti norą muzikuoti. Vykdant nuotolinį ugdymą, muzikinėje veikloje išlaikėme pagrindinius tikslus, tačiau pritaikėme naujus ugdymo metodus ir būdus. Pradžia nebuvo lengva, teko nerimauti, kaip pavyks sudėlioti veiklą, sudominti vaikus. .

Vyko konsultacijos ir pasidalijimas darbo patirtimi tarp meninio ugdymo mokytojų.

Darželyje yra 12 skirtingo amžiaus vaikų grupių, todėl teko prisijungti prie kiekvienos uždaros facebook grupės. Vyko glaudus bendradarbiavimas tarp mokytojo ir vaikų, kurių tėveliai noriai  pagelbėjo. Buvo teikiamos muzikinės užduotys: dainelės, žaidimai, klasikiniai kūriniai muzikos klausymui, grupuojamos pagal vaikų amžių, laikantis muzikinio ugdymo metodikos. Pagrindinis uždavinys – sudominti vaikus įsiklausyti, pamatyti ir muzikuoti jiems suprantamais ir prieinamais mokymo būdais. Muzikos kūrinėliai pateikti nauji, atitinkantys laikotarpio temą, taip pat kartojami, kurie buvo mokomi mokslo metų eigoje, vaikams žinomi.

Naudojami garso ir vaizdo įrašai, namuose turimos priemonės muzikos klausymui, ritmavimui ir grojimui, kūrybiškumui ugdyti ir improvizacijoms kurti (skarelės, varpeliai, pagaliukai, kamuoliukai, šaukštai, stiklinės, vanduo, dažai ir kt.). Priešmokyklinukams pritaikytos užduotys muzikos rašto pažinimui, interaktyvūs eksperimentiniai žaidimai, lavinantys muzikinius gabumus, pratimai supažindinimui su muzikos instrumentais.

Ikimokyklinukams ir patiems mažiausiems pateikta medžiaga gyvūnėlių ir gamtos garsų klausymui, pasitelkiant vaizdo įrašus, trumpos dainelės, pratimėliai.

Pirmąsias nuotolinio ugdymo savaites vyko glaudus bendradarbiavimas su ugdytiniais. Tėvelių prašymu buvo siunčiamos natos, tekstai, o atgaliniam ryšiui buvo siunčiami vaizdo įrašai su išmoktom dainelėm, atliktom užduotėlėm,vyko turiningas dialogas, vyravo teigiamos emocijos. Vaikai, galėjo pasirinkti mėgstamus kūrinėlius, žaidimus, vaizdinę medžiagą ar garso įrašus.

Paskutinę nuotolinio ugdymo savaitę susidomėjimas sumažėjo, vaikai pasiilgo draugų, mokytojų, glaudesnio bendravimo.

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Danutė Buckienė

 • PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS. Tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, užtikrinti optimalią vaiko raidą.

Vykdant ugdymą nuotoliniu būdu, uždarose „Facebook“ grupėse, buvo pateikiamos užduotys, idėjos, kurias kiekvienas galėjo atlikti pagal savo gebėjimus ir norus.

Buvo siūlomos įvairios temos, į užduotis buvo įtraukiamas  skaitymas, rašymas (kopijavimas), skaičiavimas ir loginis mąstymas.

Dauguma vaikų kartu su tėveliais aktyviai dalyvavo ugdymo procese, dalinosi atliktais darbais, išmoktais eilėraščiais. Kai kurios užduotys buvo atliktos  originaliai ir įdomiai.

Kai kurie dalinosi įspūdžiais iš kelionių į gamtą, gamtoje pastebėtų įdomių dalykų.

Kai kurie tiesiog dalinosi savo kūryba, juk smagu pasirodyti draugams ką įdomaus sugalvojai…

O kaip gi pavasaris be stebėjimų ir sodinimų…

Vaikus labai pradžiugindavo mokytojų įvertinimai ir pagyrimai, tai paskatindavo juos labiau stengtis ir aktyviau dirbti.