Projektai

„Žaliosios paskaitėlės“ – ekologinis ugdymas.
Prevencinis vaikų mokymas: saugus gamtoje, saugus buityje, saugus socialinėje aplinkoje.
„Mes norime skaityti. Žiniukų biblioteka“.
Prevencinis projektas alergija sergantiems vaikams „Savisaugos ABC“.
„Apsaugok mane“.
Projektai, skirti Vaikų gynimo dienai: šventės vyksta Pašilaičiuose, Ugnijos aikštėje.
Etninės veiklos bendrijos organizuojamas darželiečių folkloro festivalis.
Gamtotyra mūsų kieme.
Vaiko teisės, atsakomybė, tolerancija – aktyvi ir kryptinga vaiko socializacija.
Kūrybiškumo ugdymas. Aš gabus, kūrybingas, aktyvus – saviraiškos galimybių plėtotė.
Žaidžiame krepšinį.
“Sakome pasauliui labas” (tarptautinis projektas).
„KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS. AŠ GABUS – KŪRYBINGAS, AKTYVUS“

Šis projektas, tai bandymas per vaikui labai artimą aplinką ir suprantamą veiklą, skatinti jį aktyviai dalyvauti įstaigos gyvenime, ugdyti jo draugišką požiūrį į bendraamžius, gebėjimą būti išskirtinėje aplinkoje, išreikšti save nestandartine veikla nestandartinėse erdvėse.
Uždaviniai:
– skatinti gabių vaikų saviraiškos plėtotę;
– integruoti nepasitikinčius savimi, uždarus, nedrąsius vaikus į aktyvių, drąsių vaikų grupes;
– ugdyti drąsą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą išreikšti save judesiu, žodžiu, tapyba, kūryba ir kt.
Laukiami rezultatai:
– pedagogai gebės integruoti įvairių gebėjimų, charakterių, galimybių vaikus į aktyvią, tikslinę veiklą;
– vaikai gebės užduotis, veiksmus, judesius atlikti tikslingai, siekdami rezultato;
– bus sukuriama teigiama emocinė aplinka.
Dalyviai:
– ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai;
– būrelių vadovai;
– projekto rengėjai.

Plačiau apie šį projektą žiūrėti “Veikla >> Papildomo ugdymo programos”.

PROJEKTAS „ŽAIDŽIAME KREPŠINĮ“

Viena iš aktyvaus judėjimo formų – krepšinis bei parengiamieji žaidimai. Krepšinis – įdomus, judrus, žaibiškų situacijų žaidimas, todėl mėgstamas vaikų. Žaidimo metu jie patiria džiaugsmą, jaudulį, lenktyniavimą.
Krepšinio elementų mokymasis, krepšinio žaidimas su kitų ikimokyklinių įstaigų vaikais, suteiks mažiesiems didelį pasitenkinimą, priartins prie didžiojo krepšinio, aktyvins norą žaisti ir laimėti.
Pagrindinis šio projekto uždavinys – skatinti galimybę patirti teigiamas emocijas, žaidimo džiaugsmo, pergalės skonį.
Laukiami rezultatai – vaikas vystosi fiziškai, psichiškai, lavėja judesiai, tobulėja laikysena. Žaidžiantis krepšinį vaikas taps greitesnis, ištvermingesnis, įgis gebėjimą žaisti aktyvų, greitą žaidimą grupėje bendraamžių. Taps žinantis, pasitikintis.
Formos:
– kūno kultūra;
– parengiamieji krepšinio žaidimai;
– krepšinio elementai;
– krepšinio žaidimas;
– krepšinio „varžybos“.
Dalyviai:
Pašilaičių mikrorajono ikimokyklinės įstaigos;
metodinio būrelio „Sutartinis“ ikimokyklinės įstaigos:
– vaikai;
– pedagogai;
– tėvai.
Organizatoriai – lopšelis-darželis „Aitvaras“.
Partneriai – Pašilaičių seniūnija.
Informacija apie vykstančius renginius bus teikiama įstaigos grupėse – tėvų informacijai skirtose lentose.

GAMTOTYRA MŪSŲ KIEME
(ekologinės stotelės)

Gamta mus žavi, stebina. Gamtoje jaučiamės atsipalaidavę, įgauname energijos, suaktyvėja pastabumas, jaučiame norą paliesti, atrasti, pakvėpinti.
Miesto vaikai nėra taip tampriai susiję su gamta, jos reiškiniais. Todėl svarbu atrasti vietą, laiką, trumpas valandėles, skirtas tiksliniam stebėjimui, ugdymui, mokymuisi.
Atradę įdomesnes vietas darželio teritorijoje galime vaikams sukurti gražius „susitikimus“ su medžiais, krūmais, akmenimis, įvairiais vabalais, atskrendančiais ir perinčiais paukščiais.
Šis takas į gamtą, tai dar viena edukacinė erdvė, skirta tikslinių, emocinių, fizinių vaiko poreikių ugdymuisi.
Darželio teritorijoje numatytos 9 stotelės, t.y., 9 objektai stebėjimui. Įrengtas eksperimentinis daržas, kur vaikai patys sodina, sėja. Yra gėlynas uždarame kiemelyje – vaikai sodins, prižiūrės gėles.
Teritorijoje daug įvairių medžių. Retai sutinkami medžiai pažymėti kortelėmis (pavadinimas).
Darželio teritorija tikslingai išnaudojama mokomosioms erdvėms sukurti.
Pasivaikščiojimų metu pedagogai aplanko planuose numatytus objektus, stebi, aptaria, lygina pokyčius (ruduo, žiema, pavasaris, vasara, prieš lietų, po lietaus, pakilus vėjui, šviečiant saulei, pašalus ir kt.). Vaikai turi nedidelę galimybę stebėti paukščių lesinimą, jų įsikūrimą inkiluose. Stebi skruzdes, sliekus po akmenimis. Teritorijoje pasodintų medžių ir vaiskrūmių įvairovė suteikia vaikams galimybę susipažinti, atpažinti, įvertinti, atrasti skirtumus ir kt.
Apgalvoti tiksliniai „susitikimai“ su gamta ugdo vaiko toleranciją, pilietiškumą, suteikia žinių.

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „Say Hello to the World“ („Sakome pasauliui labas“)

Šio projekto pradininkai – Slovėnija. Projektas pradėtas 2011 metais. Tai tarptautinis bendravimas tarp darželių ir mokyklų. Programa leidžia saugiai ir sklandžiai susisiekti su dalyvaujančiomis įstaigomis, dalintis geros praktikos pavyzdžiais. Vaikai priimami į virtualią kelionę, kurioje atranda kitokias kultūras, pamato gyvenimą kitame pasaulio krašte. Tiesiami draugystės tiltai – susipažįstama su kitų šalių vaikų gyvenimu, kalba, įpročiais, išvaizda.
Šiuo projektu suburiamas įvairių šalių jaunimas, vaikai. Skatinamas atvirumas, tolerancija, laužomi stereotipai.
Pagal parengtą programą „Penki pirštai“ vaikai susipažįsta su skirtingomis kultūromis, tradicijomis, atranda platesnį pasaulį, ugdo pilietinį ir nacionalinį sąmoningumą, mokosi užsienio kalbos, pristato save pasaulio kontekste. Tokiu būdu vaikai atranda daugiakultūriškumą. Bendravimas vyksta per vaizdo skambutį.
Metų pabaigoje grupės vadovas gauna „Pripažinimą“, įstaiga gauna „Tolerantiško darželio sertifikatą“.
Tarptautiniame projekte dalyvauja Slovėnija, Švedija, Vokietija, Bulgarija, Malta, Norvegija, Brazilija, Argentina, Kanada, Australija, Portugalija, Gambija, Lietuva, Lenkija, Kroatija, Slovakija ir kt.
Mūsų įstaiga į šį projektą įsijungė nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio. Šiais metais dalyvaus trys grupės – ikimokyklinė grupė „Kodėlčiukai“ (auklėtoja Kristina Dobilaitė-Čebienė), priešmokyklinės grupės „Padaužiukai“ (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gražina Maziliauskienė) ir „Vijurkai“ (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ona Guigienė, auklėtoja Justina Eimutaitytė).