Nuotolinis ugdymas

NUOTOLINIS VAIKŲ UGDYMAS

  • Vadovaudamiesi Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ nuo 2020 m. kovo 30 dienos pradedamas nuotolinis vaikų ugdymas.
  • Nuotolinį vaikų ugdymą organizuoja grupės mokytojai ir kiti įstaigos pedagogai (logopedas, meninio ugdymo mokytojas, fizinio lavinimo mokytojas).
  • Organizuodami ugdomąjį procesą nuotoliniu būdu pedagogai elektroniniu būdu pateikia užduotis, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, rašymas, eksperimentinė veikla, stebėjimai, užduotys akies-rankos koordinacijai, motorikos lavinimui, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.
  • Pedagogams rekomenduojama bendrą informaciją apie nagrinėjamą temą skelbti susikurtose kiekvienos grupės uždaroje Facebook paskyroje, o individualizuotas užduotis teikti atskirai kiekvienam ugdytiniui elektroniniu paštu.
  • Tėveliai bendradarbiauja su pedagogais ir organizuoja pedagoginį procesą namuose ar kitoje aplinkoje,  padėdami vaikui atlikti pasiūlytas  užduotėles. Užduotis siūloma atlikti  patogiu laiku per savaitę. Sėkmės akimirkos fiksuojamos įvairiais būdais.
  • Atliktų užduočių nuotraukas kitą medžiagą, tėvai gali įkelti į nurodytą el. paštą ar skelbti Facebook grupės forume, kad pedagogai matytų rezultatus.
  • Pedagogai konsultuoja ugdymo klausimais, teikia kitą informaciją telefonu nuo 8 iki 14.36 val. darbo dienomis.
  • Kiekvieną savaitę numatoma reflektuoti – dalintis sėkmingiausiomis nuotolinio ugdymo akimirkomis  šiame puslapyje (http://www.aitvaras.vilnius.lm.lt/.)

ĮSTAIGOS GRUPIŲ   FACEBOOK PASKYRŲ ADRESAI

Eil. Nr.Lopšelio- darželio „Aitvaras“ grupės pavadinimasEl. Facebook grupės adresasNarių skaičius
1.„Linksmučiai“https://www.facebook.com/groups/687763394965594/26
2.„Šelmiai“https://www.facebook.com/groups/253291079014577/30
3.„Pabiručiai“https://www.facebook.com/groups/491735278331061/23
4.„Naminukai“https://www.facebook.com/groups/172175706666251/38
5.„Kodėlčiukai“https://www.facebook.com/groups/374340410136628/35
6.„Padaužiukai“https://www.facebook.com/groups/621101928070764/44
7.„Vijurkai“https://www.facebook.com/groups/249746652722518/27
8.„Svajokliai“https://www.facebook.com/aitvaras.svajokliai16
9.„Saulės Zuikučiai“https://www.facebook.com/groups/754789034982847/35
10.„Žemynukai“https://www.facebook.com/groups/1594993004001849/22
11.„Aitvariukai“https://www.facebook.com/groups/262114028132093/32
12.„Smalsučiai“https://www.facebook.com/groups/2964911490214514/25
13.Pedagogų kolektyvo grupėhttps://www.facebook.com/groups/1282984798757774/24
14.Logopedashttps://www.facebook.com/groups/aitvaroplepuciai/?ref=bookmarks