Nuotolinis mokymas

 

NUOTOLINIS VAIKŲ UGDYMAS

  • Vadovaudamiesi Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ nuo 2020 m. kovo 30 dienos pradedamas nuotolinis vaikų ugdymas.
  • Nuotolinį vaikų ugdymą organizuoja grupės mokytojai ir kiti įstaigos pedagogai (logopedas, meninio ugdymo mokytojas, fizinio lavinimo mokytojas).
  • Organizuodami ugdomąjį procesą nuotoliniu būdu pedagogai elektroniniu būdu pateikia užduotis, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, rašymas, eksperimentinė veikla, stebėjimai, užduotys akies-rankos koordinacijai, motorikos lavinimui, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.
  • Pedagogams rekomenduojama bendrą informaciją apie nagrinėjamą temą skelbti susikurtose kiekvienos grupės uždaroje Facebook paskyroje, o individualizuotas užduotis teikti atskirai kiekvienam ugdytiniui elektroniniu paštu.
  • Tėveliai bendradarbiauja su pedagogais ir organizuoja pedagoginį procesą namuose ar kitoje aplinkoje,  padėdami vaikui atlikti pasiūlytas  užduotėles. Užduotis siūloma atlikti  patogiu laiku per savaitę. Sėkmės akimirkos fiksuojamos įvairiais būdais.
  • Atliktų užduočių nuotraukas kitą medžiagą, tėvai gali įkelti į nurodytą el. paštą ar skelbti Facebook grupės forume, kad pedagogai matytų rezultatus.
  • Pedagogai konsultuoja ugdymo klausimais, teikia kitą informaciją telefonu nuo 8 iki 14.36 val. darbo dienomis.
  • Kiekvieną savaitę numatoma reflektuoti – dalintis sėkmingiausiomis nuotolinio ugdymo akimirkomis  šiame puslapyje (http://www.aitvaras.vilnius.lm.lt/.)

 

 

ĮSTAIGOS GRUPIŲ   FACEBOOK PASKYRŲ ADRESAI

Eil. Nr. Lopšelio- darželio „Aitvaras“ grupės pavadinimas El. Facebook grupės adresas Narių skaičius
1. „Linksmučiai“ https://www.facebook.com/groups/687763394965594/ 26
2. „Šelmiai“ https://www.facebook.com/groups/253291079014577/ 30
3. „Pabiručiai“ https://www.facebook.com/groups/491735278331061/ 23
4. „Naminukai“ https://www.facebook.com/groups/172175706666251/ 38
5. „Kodėlčiukai“ https://www.facebook.com/groups/374340410136628/ 35
6. „Padaužiukai“ https://www.facebook.com/groups/621101928070764/ 44
7. „Vijurkai“ https://www.facebook.com/groups/249746652722518/ 27
8. „Svajokliai“ https://www.facebook.com/aitvaras.svajokliai 16
9. „Saulės Zuikučiai“ https://www.facebook.com/groups/754789034982847/ 35
10. „Žemynukai“ https://www.facebook.com/groups/1594993004001849/ 22
11. „Aitvariukai“ https://www.facebook.com/groups/262114028132093/ 32
12. „Smalsučiai“ https://www.facebook.com/groups/2964911490214514/ 25
13. Pedagogų kolektyvo grupė https://www.facebook.com/groups/1282984798757774/ 24
14. Logopedas https://www.facebook.com/groups/aitvaroplepuciai/?ref=bookmarks