Įstaigos nuostatai

Įstaigos nuostatai

Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ direktoriaus pareigas konkurso komisijos sudėtis:

Kristina Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Alfonsas Meškys – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Sergejus Neifachas – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos narys, Vilniaus darželio-mokyklos „Jurginėlis“ direktorius;

Simona Čirbienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ tėvų atstovė;

Ingrida Kuzmienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“  pedagogų atstovė;

Olga Mičinskaja – Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ tėvų atstovė, atstovaujanti mokiniams;

Inga Rydelienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ socialinių partnerių atstovė, Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ direktorė.