Kategorija: Uncategorized

Sausio 13-oji su mažaisiais Aitvariukais!

Šie metai ypatingi… Skaičiuojame 30 atkurtos laisvės metų. Jau keturioliką metų, šią dieną visi Lietuvos žmonės prisijungia prie pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę…

Mažieji Aitvariečiai, kartu su mokytojais ir tėveliais, taip pat yra šios iniciatyvos dalyviais.

Šiais metais, kartu su neužmirštuolės žiedu, žvakutėmis languose, įdomiomis veiklomis, pakvietėme visus prisijungti prie veiklos

,,SUŽINOK, STATYK, FOTOGRAFUOK, SIŲSK”.

Dalinamės veiklų akimirkomis Sausio 13-oji su ma=aisiais Aitvariukais…

2% parama

Mieli tėveliai, bendruomenės nariai,

Dėkojame už Jūsų skirtą paramą Vilniaus lopšeliui-darželiui “Aitvaras”. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Jūsų parama yra 4072 EUR.

Gauta parama bus panaudota vaikų ugdymo(si) aplinkų atnaujinimo veikloms, sveikatos  stiprinimui.

Direktorė Daiva

Miela, ,,Aitvaro” bendruomene,

     Artėjančių švenčių laikotarpis yra puikus metas pasakyti, kad kiekvienas esate mums labai svarbus. Tai buvo ypatingas laikas, dienos neretai atrodė ilgos, užpildytos neregėtais iššūkiais ir atkakliu darbu. Kaip niekada supratome prasmingo bendravimo, sutelktumo, išklausymo ir įsiklausymo prasmę, kitaip vertiname žodžius AČIŪ, MYLIU, PASIILGAU, GALIU PADĖTI…

          Mielieji, noriu  Jums palinkėti TIKĖJIMO ir PASITIKĖJIMO savimi, BENDRYSTĖS, nes tik taip visada būsime stipresni ir galėsime eiti į priekį…

         Tegul šv. Kalėdų šventė šiemet būna ypatingai prasminga, o namuose ir mintyse sklinda ramybė.

Direktorė Daiva

Švietimo ministrės kreipimasis

Gerbiama švietimo bendruomene,

       Kreipiuosi į visus pedagogus, tėvus, mokyklų, taip pat savivaldybių švietimo administracijas.

       Gruodžio 14 d. Vyriausybė priėmė patikslintus sprendimus dėl karantino priemonių. Jie nėra lengvi. Šioje sudėtingoje situacijoje, kuri reikalauja ypatingo visuomenės solidarumo ir susitelkimo, privalome atsisakyti įprasto gyvenimo ritmo, apriboti jį dėl savo pačių ir mūsų visų ateities.
Nuo gruodžio 16 d. visas ugdymas, išskyrus kai kurias išimtis, vyks nuotoliniu būdu, tik ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos dirbs įprastai, jos galės priimti vaikus.
Tačiau rekomenduojama ateiti į ugdymo įstaigas tik tiems vaikams, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti priežiūros namuose.
Labai prašome tėvelių: jei galite nevesti savo vaiko į darželį – taip ir padarykite. Darželiai ir jų personalas dirba šiuo sudėtingu laikotarpiu, nes kai kurie tėveliai dėl darbo specifikos ar kitų svarbių aplinkybių negali vaikų prižiūrėti namuose. Pirmiausia tai gydytojai ir vidaus reikalų sistemos darbuotojai. Situacijos šeimose labai skirtingos, bet tikime mūsų žmonių sąmoningumu ir atsakomybe. Jei tik įmanoma, pasilikite namuose...”

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės kreipimasis – Švietimo bendruomenei

Kokiomis sąlygomis vyks darbas nuo 2020-12-16 d. iki 2021-01-31 d. – Darbas nuo gruodžio 16 d_

Tyrinėjimo veiklos “Aitvare”

,,Šelmių” grupės vaikai, kartu su mokytojomis Raimonda ir Justina, dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pilaitukas” organizuotame tarptautiniame projekte „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“.  Vaikai dalyvavo ,,Klevo karoliai” ir  ,,Tyrinėtojai” veiklose. Su veiklomis galite susipažinti elektroninėje knygoje https://online.fliphtml5.com/gsrob/uiaf/ (88-89 psl.)

Ugdymas nuo 2020-12-09 d.

Mieli tėveliai,

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Continue reading “Ugdymas nuo 2020-12-09 d.”

Gerumo kibirkštėlės

Lapkričio 9-13 d. lopšelyje darželyje ,,Aitvaras” vyko kūrybinė savaitė – ,,GERUMO KIBIRKŠTĖLĖS”. Norime pasidalinti vykusių veiklų prisiminimais…

Dienos vis trumpėja, naktys ilgėja, o įsisiautėjęs virusas visus kuo greičiau veja į namus, atrodo, kad ruduo užmigdė ne tik gamtą, bet ir žmones… Tačiau lopšelio – darželio „Aitvaras“ bendruomenė nutarė pasidalinti „gerumo kibirkštėlėmis“.

Continue reading “Gerumo kibirkštėlės”

Svarbi informacija!

Mieli bendruomenės nariai,

Dalinamės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija.

Pranešame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz)

Daugiau informacijos rasite čia: Continue reading “Svarbi informacija!”