Kategorija: Uncategorized

PARODA „GRYBŲ PARADAS“

Šis ruduo turtingas spalvomis, subrandintais vaisiais ir baravykais. Esame pratę  kiekvieną rugsėjį – spalį pakviesti visą įstaigos bendruomenę dalyvauti rudens gerybių parodoje. Šiais metais paroda pavadinta „Grybų paradas“.

Ji organizuota lauke. Na ir pridygo grybų, grybukų   lopšelio – darželio „Aitvaras“  pievelėse, po medžiais ir krūmais. Visi džiaugėmės vieni kitų išmone, išradingumu, darbų gausa.

Aktyvūs buvo visų grupių  vaikučiai ir jų tėveliai, auklėtojos. Parodos lankytųjų akį džiugino baravykai, raudonviršiai, kelmučiai, ne ką mažiau jiems nusileido musmirės.  Buvo ir retų grybų kaip antai pavasarinis  bobausis, pumpotaukšlis.

Parodą puošė ir kolektyviniai grupių vaikų ir auklėtojų darbai, piešiniai, lipdiniai ir įmantrios kompozicijos.

Paroda džiaugėmės visą savaitę, bet kaip žinia grybai greit sensta, tęžta  ir pūva, tad suskubome juos laiku surinkti į pintines.

Smagu, kad ši rudenine paroda mūsų įstaigoje vyko, nepabijojusi nei ligų, nei lietaus.

Nuoširdus AČIŪ dalyviams ir organizatoriams.

 

Kamuoliadienis

Žaidimai su kamuoliu, yra vienas mėgstamiausių vaikų vasaros užsiėmimų, leidžiančių aktyviai veikti ir linksmintis. Todėl lopšelyje – darželyje „Aitvaras“ jau tradicija yra tapęs sportinis renginys „Kamuoliadienis“. Šiais metais jis vyko liepos 29 dieną.

Visi vaikai susirinko lauke ir linksmai bei  turiningai praleido laiką: mankštinosi, rideno, mėtė į taikinį, svaidė, spardė ar tiesiog žaidė su kamuoliais, kamuoliukais, kamuolaičiais.

Nežiūrint to, kad covid-19 pandemija, apribojo  erdvę, kurioje sportavimo  ir žaidė vaikai, visų nuotaika buvo gera, svarbu tik mažiesiems padėti išsirinkti ką  ir su kuo žaisti.

INFORMACIJA APIE SĄSKAITŲ UŽ UGDYMĄ GAVIMĄ

Informacija apie sąskaitų už ugdymą gavimą elektroniniu paštu.

Pranešame, kad Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria išreikšite savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei skiltyje pažymėsite varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl informuojame, kad būtinai pasitikrintimėte nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur turėtumėte uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu:

APSAUGINIŲ KAUKIŲ DĖVĖJIMAS

Primename, kad nuo rugpjūčio 1 d. šalyje vėl įsigaliojo privalomasis apsauginių kaukių dėvėjimas viešajame transporte bei uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose, todėl maloniai kviečiame Jus atkreipti dėmesį į kaukių dėvėjimo taisykles.Dėvint vienkartines medicinines ir daugkartines ne medicinines kaukes, svarbu jas tinkamai užsidėti, nešioti ir nusiimti. Kitu atveju – ji gali susilpninti apsaugines kaukės funkcijas.  

Atkreipiame dėmesį, kad be kaukių dėvėjimo, svarbu ir toliau laikytis visų COVID-19 ligos plitimui suvaldyti skirtų profilaktikos priemonių: laikytis 1 metro socialinio atstumo nuo kitų žmonių, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo bei tinkamos rankų higienos.

SU RUGSĖJO 1-ĄJA!

Palengva, nejučia,
Su rudens spalva ir rudenio vėjais
Žolynų gyvybę vėsa palytėjęs,
Su astrų kvapu ir gervių klyksmu,
Prie kiekvieno iš mūsų sustoja
RUGSĖJIS…

Sveikiname visus su kasmet pasikartojančia, bet kas kart vis kitokia Rugsėjo -1ąja – Mokslo ir žinių diena!

Lopšelio – darželio ,,Aitvaras” kolektyvas

 

NAUJAI ATVYKUSIŲ VAIKŲ ADAPTACIJA

                            VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „AITVARAS“

 

NAUJAI ATVYKUSIŲ VAIKŲ ADAPTACIJA

 

Adaptacija reiškia prisitaikymą. Tai vietos pagal savo asmeninius poreikius radimas. Vaikui darželis yra nauja aplinka – nepažįstami žmonės, vieta, daiktai, dienos ritmas, veiklos formos. Jam tenka prisitaikyti prie naujų sąlygų. Adaptacijos laikotarpiu gali sutrikti miegas, apetitas, sumažėti atsparumas ligoms, pakisti elgesys, sulėtėti kalbos raida, suprimityvėti žaidimas. Adaptacijos laikotarpis gali tęstis nuo 10 dienų iki 2 – 6 mėnesių.

Adaptacija gali būti lengva, vidutinio sunkumo ir patologinė. Tai priklauso nuo to, kokio amžiaus vaikas pradėjo lankyti darželį, nuo jo sveikatos, fizinio ir psichinio išsivystymo, nuo auklėjimo šeimoje ir individualių vaiko savybių.

Nuo ko priklauso adaptacijos sunkumo lygis? Jeigu vaikas sveikas, gerai fiziškai ir psichiškai besivystantis, šeimoje yra mylimas ir gerbiamas, tada jo adaptacija yra lengva. Jei sutrikusi vaiko sveikata, jei gyvena jam nepalankiomis sąlygomis – jis adaptuojasi sunkokai. Taip pat labai jautriai atėjimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigą išgyvena siaurame rate auginami vaikai, t.y., tokie vaikai, kurie dažnai ilgą laiką būna su vienu asmeniu – mama, močiute, aukle ir kt. Adaptacijos trukmė ir sėkmė priklauso ir nuo vaiko temperamento, todėl ir tėvai, ir pedagogai turėtų žinoti, kokie yra temperamento tipai, žinoti, kaip dirbti ir elgtis su kiekvieno temperamento tipo ugdytiniais.

 

 PATARIMAI TĖVAMS

 

 • Pirmą dieną atvedę vaiką susipažinkite su būsimomis auklėtojomis, dirbančiu personalu. Išsiaiškinkite dienos ritmą.
 • Vaiką prie naujos darželio aplinkos ir dienos ritmo pratinkite palaipsniui: 1 – 2 dienomis palikite vaiką darželyje 2, 3, 4 valandoms, po keleto dienų – pusdieniui. Po savaitės – palikite miegoti pietų miego.
 • Nusiteikite būsimiems pokyčiams Jūsų šeimoje. Tvirtai apsispręskite, kad Jūsų vaikas lankys lopšelį-darželį.
 • Pasitikėkite darželyje dirbančiais pedagogais ir ugdymo programa, pagal kurią jie ugdys Jūsų vaiką.
 • Venkite išankstinės neigiamos nuostatos (gal mano vaiką skriaus, blogai prižiūrės, susargdins…). Turėkite teigiamą požiūrį, nes nuo jo priklausys Jūsų vaiko nusiteikimas lankyti darželį, jo emocijų kokybė, pedagogo ir vaiko santykis – vaikas pasitiki tuo, kuo pasitiki jo artimi žmonės.
 • Pirmomis dienomis vaiką tegul veda tas šeimos narys, su kuriuo skirdamasis mažylis mažiau verkia (prie ko mažiau prisirišęs).
 • Leiskite vaikui pačiam pasirinkti norimus vilkėti drabužėlius.
 • Vaikui suprantama forma pasakykite, kuriam laikui jį paliekate. Laikykitės jam duoto pažado, kad neprarastumėte jo pasitikėjimo.
 • Būkite draugiški, linksmi ir ryžtingi atsisveikindami. Nerodykite vaikui savo nerimo, kaltės ir ašarų.
 • Būkite kantrūs ir atminkite, kad priprasti prie bet kokių pokyčių reikia laiko vieniems mažiau, kitiems daugiau. Visi esame skirtingo būdo, charakterio, temperamento.
 • Vaiką darželiui reikia ruošti iš anksto. Mažylio tėvams nereikėtų vengti susibūrimų ir renginių. Kuo dažniau vaikas bus tarp kitų suaugusiųjų ar bendraamžių, tuo lengviau išgyvens išsiskyrimą su šeima.
 • Vaiko nepasitenkinimą darželyje gali sukelti naujas dienos ritmas. Todėl įstaigos dienotvarke – kada valgoma, miegama, žaidžiama, einama pasivaikščioti – derėtų pasidomėti iš anksto ir pabandyti ja laikytis namuose.
 • Pats idealiausias neverbalinio ruošimosi darželiui būdas – lauknešėlio vaikui ruošimas – perkamos naujos basutės darželiui, Jūsų perkamas ar siuvamas maišelis apatiniams drabužėliams ir kt.
 • Kalbėkitės su auklėtojomis, išsakykite savo problemas, lūkesčius, aptarkite vaiko dieną darželyje.
 • Domėkitės vykstančia veikla, kalbėkitės su auklėtoja – po to aptarkite su vaiku. Jūsų dėmesys, paskatinimas, pagyros skatins vaiko norą ateiti į grupę ir nuveikti ką nors naujo.

 

ŠEIMOS IR ĮSTAIGOS BENDRADARBIAVIMAS – GARANTAS SĖKMINGAI ADAPTACIJAI IR VAIKO UGDYMUI (SI)

 

BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ DĖMESIUI !

BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ DĖMESIUI !!!

Informuojame, kad  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad  priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 A forma pridedama) galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui .

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;

– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

 • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
 • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

 

Pagarbiai

Lopšelio – darželio „Aitvaras“

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gražina Maziliauskienė

PROJEKTAS ,,VASARA SVEIKIAU”

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo nemokamą sveikatinimo projektą, skirtą vaikams bei jų tėvams / globėjams „Vasara sveikiau“. Kviečiame Jus tapti sveikatinimo ambasadoriais ir maloniai prašome pasidalyti pridėta projekto programa su ugdytinių tėvais / globėjais.

„Vasara sveikiau“ projekte profesionalių kineziterapeutų, psichologų, burnos higienistų, visuomenės sveikatos specialistų bei dietistų nemokami sveikatinimo renginiai vyks iki rugpjūčio 29 d. net penkiose Vilniaus miesto vietose: Bernardinų sode, Tuskulėnų rimties, Verkių, Vingio parkuose bei Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir iki susitikimo „Vasara sveikiau“ projekto veiklose!”