Mėnuo: spalio 2019

ŽALIOJI PASKAITĖLĖ ,,TEGUL OŠIA MIŠKAI”

Žalioji paskaitėlė „Tegul ošia miškai“ vyko 2019 – 10 – 25

TIKSLAS: plėsti vaikų žinias apie gamtosaugą ir ekologiją.

EIGA: Kaip ir kasmet įstaigoje vyksta „Žaliosios paskaitėlės“ ekologine tema.

Šiais metais vyko pasirodymas „Tegul ošia miškai“. Dainavome daineles, deklamavome eilėraštukus, šokome ratelius. Pasakojome apie gamtą – miškus, laukus, ežerus, upes. Apie tai, kad gamta – gyvūnų, paukščių namai, todėl svarbu saugoti gamtą, jos neteršti. Švari ir graži gamta tai ir švarus oras ir sveikata. Neužteršta gamta mus džiugina savo dovanomis: vaistažolėmis, grybais, uogomis, medumi ir t.t. Išsiaiškinome, kad kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie gamtosaugos gerais darbais – tvarkydami aplinką, nešiukšlindami, be reikalo neskindami ir nemindydami augalų.

ŽALIOJI PASKAITĖLĖ

Žalioji paskaitėlė „Gerumo ugnelė“ vyko 2019-10-24

Spalio 24d. „Vijurkų“gr. vaikai sukvietė darželio draugus ir tėvelius į žaliąją paskaitėlę „Gerumo ugnelė“.

Renginio tikslas: supažindinti vaikus su  Baltiškais ženklais, suteikti žinių apie Baltų kultūrą.

Baltai – mūsų protėviai, „Mėnulio ir Saulės“ vaikai: garbino saulę, ugnį, vandenį, vėją ir žemę maitintoją – visa tai, kas palaiko mūsų gyvybę.

Renginio metu vaikai  prisilietė prie Baltiškojo protėvių gyvenimo, kuris buvo įprasmintas ritualais, šventėmis, įvairiais simboliais ir ženklais. Vaikai pamatė ir sužinojo, kaip atrodo pagrindiniai Baltiški ženklai: žemė, saulė, vanduo, medis, žirgeliai, ugnis. Sužinojo jų prasmę mūsų protėviams. Paskaitėlės metu vaikai dainavo dainas, deklamavo eiles, žaidė žaidimus, šoko ratelius. Šventės pabaigoje, kaip tikri Baltai pasidalino perduodami vieni kitiems iš rankų į rankas šviesos ir šilumos simboliu – ugnimi. Pasisėmę gerų emocijų grįžo prie kasdienių darbų.

PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO”

PROJEKTASŽAIDIMAI MOKO“

Žaidimai ir vaikai – neatsiejami vieni nuo kitų. Šalia vaiko visada gyvuos žaidimas, šalia žaidimo – vaikas. Vieniems žaidimas yra svajonės perkėlimas į realybę, kitiems – beribis kūrybos laikas, dar viena dalis – žaisdami vaikai mokosi.

Ž a i d i m a s – pagrindinė ikimokyklinio amžiaus vaikų veikla. Žaisdami vaikai įgyja žinių, išmoksta bendrauti. Kiekvienas amžiaus tarpsnis išugdo įvairius gebėjimus, todėl labai svarbu parinkti ugdomuosius žaidimus, kurie atitiktų vaikų amžių. Veikla turi būti įdomi, nei per lengva, nei per sunki.

Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ ugdytiniai dalyvauja ilgalaikiame respublikiniame projekte: „Žaidimai moko“, kurį inicijuoja Kelmės raj. Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Kuruojami Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ vyr.logopedės Agnės Žiedelienės logopedinių pratybų metu ugdytiniai atlieka įvairias projekto paskirtas užduotis. Žaidžia – mokosi !  J

P r o j e k t o    t r u k m ė –  2019 m. spalio 1 d. 2020 m. balandžio 1d.

P r o j e k t o   t i k s l a s – pasitelkus žaidimus lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, būdingi erdvės, laiko, regimojo suvokimo sutrikimai, neišlavėję riešo, rankų pirštų judesiai. Vaikai praleidžia svarbias ir nepastebi trūkstamų detalių, neranda skirtumų piešiniuose. Pasikeitus kūno padėčiai neretai sumaišo, kur yra viršus ir apačia, kairė ar dešinė, nepakankamai gerai orientuojasi popieriaus lape.

Šie gebėjimai svarbūs ruošiant vaikus rašymo procesams, raidžių ir skaitmenų grafiniam suvokimui, orientavimuisi erdvėje.

Logopedinių pratybų veiklos yra organizuojamos atsižvelgiant į organizatorių sudarytą programą, individualius ugdytinių poreikius, gebėjimus ir galimybes. Per šias veiklas vaikai atlieka įvairiausias užduotis, stebi vienas kito darbą, turi galimybę pastebėti, ką kitas daro neteisingai, pasitaisyti, patarti vieni kitiems, o svarbiausia – pajusti sėkmę, kai užduotis atliekama teisingai.

Vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų logopedinių pratybų metu ypač svarbu pajusti sėkmę, pasidžiaugti jei užduotis atlikta teisingai, kad suprastų  jog geba mokytis.

Projektas labai naudingas, įdomus ir prasmingas. Jis padeda lavinti svarbias ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas: bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, minties raiškos skatinimo. Dalyvavimas šiame projekte parodo, į ką reikia atkreipti dėmesį, su kokiais sunkumais susiduria ugdytiniai, ir kokias užduotis parinkti tobulinant tam tikras sritis. Svarbu ir tai, kad logopedinių užsiėmimų turinys yra paįvairintas naujomis užduotimis, o svarbiausia – vaikams linksma ir įdomu. Pasisemta daug patirties ir idėjų tolimesniems darbams.

žaidimai moko

KVIETIMAS

Kviečiame dalyvauti viktorinoje „Garsų karalystė“. Viktorina vyks 2019-11-14d. 9:00val Vilniaus lopšelyje-darželyje „Aitvaras“ (Pašilaičių 10, Vilnius). Kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų priešmokyklinukai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų ir jų pedagogai. Viktorinos organizatoriai Vilniaus lopšelis-darželis “Aitvaras” ir Vilniaus lopšelis-darželis “Gabijėlė”.

Visa informacija pateikiama nuostatuose.

viktorinos Garsų karalystė nuostatos Gabijėlė ir Aitvaras

KNYGOS VISKĄ ŽINO

Spalio 10 dieną “Naminukų” grupės vaikai ir pedagogai keliavo į Vilniaus mieste esančią “Paparčio” biblioteką. Vaikai dalyvavo edukacinėje pamokėlėje: “Knygos viską žino”. Ugdytiniai išgirdo knygos istoriją nuo akmens ar molio iki spausdintų ar elektroninių knygų. Sužinojo, kokį ilgą kelią turi nueiti knyga, kol pasiekia savo skaitytoją, kiek žmonių dirba prie šio sudėtingo proceso. Vyko garsiniai skaitymai, kurių metu vaikams buvo pristatytos naujausios knygos. Buvo paaiškinta, kaip žmogus gali tapti bibliotekos skaitytoju.Tai – edukacinis renginys, skatinantis norą bendrauti ir bendradarbiauti. Šia edukacija siekiama ugdyti vaiko asmenybę, kūrybinius gebėjimus, skatinti mąstymą, reikšti savo mintis ir jausmus.

 

 

“Naminukų” grupės pedagogė Irmina.